facebook โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

นางรัชณีกร  ทาสมบูรณ์
วิชา การออกแบบเว็บไซต์2
(Web Design2)
--------------------------------

เล่มที่ 1 เริ่มต้นการใช้งานโปรแกรม
Dreamweaver CS6
>>- ปก
>>- ส่วนหน้า
>>- ส่วนเนื้อหา

เล่มที่ 2 การสร้างและจัดรูปแบบข้อความในเว็บเพจ
>>-ปก
>>-ส่วนหน้า
>>-ส่วนเนืื่อหา

เล่มที่ 3 การใช้ภาพกราฟิกในเว็บเพจ
>>-ปก
>>-เนื้อหา

เล่มที่ 4 การใช้ตารางในเว็บเพจ
>>-ปก
>>-เนื้อหา

สื่อ DLIT

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้28
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้34
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้168
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว275
mod_vvisit_counterเดือนนี้832
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2446
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด1083865

We have: 6 guests online
Your IP: 52.203.18.65
 , 
Today: ม.ค. 20, 2022

ค้นข่าวมาเล่าจากเว็บครูไทย


PDF พิมพ์ อีเมล

สรุปงบหน้าการรับบริจาคสร้างโรงอาหาร

รับมอบ  วันที่ 19 ธันวาคม 2555 ณ บริเวณหน้าเสาธงและวันที่ 30 ธันวาคม 2555 ณ บริเวณสนามฟุตบอล รับมอบโดย ผู้อำนวยการ เชาวลิต  ขัมภรัตน์

รายละเอียดการรับมอบดังต่อไปนี้

  1. 1. สรุปยอดการขอรับบริจาคจากหมู่บ้านที่มีนักเรียนอาศัยอยู่ จำนวน 36 หมู่บ้าน    รวม 51,484              บาท
  2. 2. สรุปยอดการขอรับบริจาคจากผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน จำนวน 20ห้อง       รวม 22,670 บาท
  3. 3. สรุปยอดการขอรับบริจาคจากบุคคล ห้างร้าน และหน่วยงานอื่น จำนวน 52 ราย รวม 49,960 บาท
  4. 4. สรุปยอดการขอรับบริจาคจากศิษย์เก่าและการจัดงานคืนสู่เหย้าฯจำนวน16ราย    รวม 80,855 บาท

รวมทั้งสิ้น จำนวน 204,969 บาท

 

สรุปยอดการขอรับบริจาคจากหมู่บ้านที่มีนักเรียนอาศัยอยู่เพื่อสร้างโรงอาหาร โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา  ตำบลท่าโพธิ์ศรี อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต29

รับมอบ  วันที่ 19 ธันวาคม 2555 ณ บริเวณหน้าเสาธง โดย ผู้อำนวยการ เชาวลิต  ขัมภรัตน์

---------------------------------------------------------------------------------

ที่

หมู่ที่

บ้าน

จำนวนเงิน

ตัวแทนมอบ

ผู้ตรวจนับ

1

1

ท่าโพธิ์ศรี

1,145

นายธวัชชัย  คงสีลา

2

2

ท่าโพธิ์ศรี

1,988

นายสุมนตรี  เกศาพันธ์

3

3

โพธิ์สง่า

1,025

นายริษฎา ริทัศโส

4

4+8

โนนหลี่-โนนสว่าง

1,985

น.ส.เด่นนภา นิลคำแผลง

5

5

โนนธาตุ

1,472

น.ส.นฤมาศ คำศรีสุข

6

6

วารีอุดม

1,366

ม.4/3

7

7

ท่าโพธิ์ศรี

1,411

น.ส.จิรสุดา  สายโสม

8

9

นาดง

1,650

น.ส.อารีญา วงค์คำเหลา

9

10

ท่าโพธิ์ศรี

1,201

น.ส.ชลดา  นนท์ศิริ

10

11

หนองทองหลาง

785

น.ส.แก้วลัดดา คำแสงดี

11

3

ประหูต

934

น.ส.วิลาวัลย์   กันทะโล

12

8

แถวสะอาด

810

น.ส.รัชณีกร ห่างไธสง

13

4+9

ยาง-ศรีไทยยาง

1,838

น.ส.ผ่องนภา ผ่องหล้า

14

1+16

โพธิ์ไทร

1,590

น.ส.รัชฎาพร แสนทวีสุข

15

7

ไฮตาก

3,399

น.ส.อรมา  ไกยกิจ

16

6

ห้วยสำราญ

1,810

น.ส.รัชนีกร บุตรโส

17

10,18

สองคอน

764

น.ส.สุวรักษ์ ศรีสุข

18

1

นาอุดม

1,479

น.ส.ชไมพร ภูมิภักดิ์

19

1,2,11

แก้ง

3,395

นายอรุณพงษ์ พิพล

20

-

ปลาขาว

1,361

น.ส.ดาราวดี เขตคำ

รวม

31,408

สรุปยอดการขอรับบริจาคจากหมู่บ้านที่มีนักเรียนอาศัยอยู่เพื่อสร้างโรงอาหาร โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา  ตำบลท่าโพธิ์ศรี อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต29

รับมอบ  วันที่ 19 ธันวาคม 2555 ณ บริเวณหน้าเสาธง โดย ผู้อำนวยการ เชาวลิต  ขัมภรัตน์

---------------------------------------------------------------------------------

ที่

หมู่ที่

บ้าน

จำนวนเงิน

ตัวแทนมอบ

ผู้ตรวจนับ

21

16

แขมเจริญ

1,009

น.ส.ปนิดา  เรือนแก้วใส

22

2,19

โนนแคน

1,469

น.ส.แคทรียา ไชยราช

23

15

โนนสนาม ต.ตบหู

1,020

น.ส.นลิตา  พลูเพิ่ม

24

7

สวนสวรรค์

1,599

น.ส.นงลักษณ์ อบบุญ

25

2

ท่าหลวง-ราษฎร์สำราญ

1,619

นายประดิษฐ์ วงค์ยา

26

8

กอกกลาง

879

น.ส.อินธุอร ราชรินทร์

27

8

หนองบัวหลวง

1,414

น.ส.ปภัสราภรณ์ ผลทวี

28

4

ทันเวลา

1,324

น.ส.วิชุดา แสงทอง

29

9

โนนงาม

2,233

น.ส.นิรพร  จันทา

30

8

ม่วง-โนนสนาม

2,632

น.ส.ฐิติมา  ภูมิคำ

31

-

ขนวน

563

นายธนสิทธิ์ กายสิทธิ์

32

-

นาแก

713

นายโชติชีวิน

33

-

ใหม่พัฒนา

710

34

-

โนนสมบูรณ์

1,229

35

-

นาคำ

1,040

36

-

นาดี

623

37

รวม

20,076

38

รวมทั้งหมด

51,484

39

40

รวม

สรุปยอดการขอรับบริจาคจากผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน เพื่อสร้างโรงอาหาร โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา  ตำบลท่าโพธิ์ศรี อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต29

รับมอบ  วันที่ 19-30 ธันวาคม 2555   โดย ผู้อำนวยการ เชาวลิต  ขัมภรัตน์

---------------------------------------------------------------------------------

ที่

ห้อง

ชื่อ

จำนวนเงิน

ครูที่ปรึกษา

ผู้ตรวจนับ

1

.1/1

ผู้ปกครอง+นักเรียน

740

2

.1/2

ผู้ปกครอง+นักเรียน

500

ครูธนภรณ์-ครูสิมมา

3

.1/3

ผู้ปกครอง+นักเรียน

1,389

4

.1/4

ผู้ปกครอง+นักเรียน

610

ครูอนันต์-

5

.2/1

ผู้ปกครอง+นักเรียน

1,450

6

.2/2

ผู้ปกครอง+นักเรียน

300

7

.2/3

ผู้ปกครอง+นักเรียน

530

8

.3/1

ผู้ปกครอง+นักเรียน

910

9

.3/2

ผู้ปกครอง+นักเรียน

1,620

ครูณัชชา-

10

.3/3

ผู้ปกครอง+นักเรียน

1,000

ครูณภัทธิรา

11

.4/1

ผู้ปกครอง+นักเรียน

710

ครูประสาน-

12

.4/2

ผู้ปกครอง+นักเรียน

1,959

ครูพิชญา-ครูอิษมาส์

13

.4/3

ผู้ปกครอง+นักเรียน

990

ครูอรนุช-ครูสุชาติ

14

.4/4

ผู้ปกครอง+นักเรียน

1,675

ครูพร-ครูธัญญาภรณ์

15

.5/1

ผู้ปกครอง+นักเรียน

3,470

ครูพรรณทิพา-ครูรักมณี

16

.5/2

ผู้ปกครอง+นักเรียน

502

ครูวราภรณ์-ครูตรีธนา

17

.5/3

ผู้ปกครอง+นักเรียน

730

ครูกาญจนา

18

.6/1

ผู้ปกครอง+นักเรียน

1,000

ครูณัฐญา

19

.6/2

ผู้ปกครอง+นักเรียน

1,565

ครูพรรทิพา วงศ์จันทร์

20

.6/3

ผู้ปกครอง+นักเรียน

1,020

ครูรติกร-ครูรัชณีกร

รวม

22,670

 

 

สรุปยอดการขอรับบริจาคจากบุคคลหรือหน่วยงานอื่นเพื่อสร้างโรงอาหาร โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา  ตำบลท่าโพธิ์ศรี อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต29

รับมอบ  วันที่ 19-30 ธันวาคม 2555   โดย ผู้อำนวยการ เชาวลิต  ขัมภรัตน์

---------------------------------------------------------------------------------

ที่

ชื่อ-สกุล/หน่วยงาน

จำนวนเงิน

หมายเหตุ

ผู้ตรวจนับ

1

คุณพ่อสำราญ   ยามมา

300

กรรมการสถานศึกษา

2

ป.โท สาขาบริหารการศึกษา

1,000

รุ่น 18.1

3

นากระแซงศึกษา-ทุ่งศรีอุดม

600

โรงเรียน

4

คุณทองสุข  ชนาเทศน์

500

กรรมการสถานศึกษา

5

คุณรุ่งโรจน์

2,000

หจก.ธาราพลาส

6

ครูรักมณี  วรรณดัด

1,000

ครู ร.ร.ท่าโพธิ์ศรีพิทยา

7

ครูวัฒนะ  สีนาสันต์

1000

ครู ร.ร.ท่าโพธิ์ศรีพิทยา

8

ครูสิมมา   เมืองซอง

1000

ครูร.ร.ท่าโพธิ์ศรีพิทยา

9

ครูพรรณทิพา   สุตาสุข

1000

ครูร.ร.ท่าโพธิ์ศรีพิทยา

10

ครูณภัทธิรา  พิศวงษ์

1000

ครูร.ร.ท่าโพธิ์ศรีพิทยา

11

ผอ.ชาวลิต  ขัมภรัตน์

1000

ครูร.ร.ท่าโพธิ์ศรีพิทยา

12

รองฯจิรกานต์  สุภสร

2000

ครูร.ร.ท่าโพธิ์ศรีพิทยา

13

รองฯนัทต์ธิพัฒน์ ภารสมบูรณ์

1000

ครูร.ร.ท่าโพธิ์ศรีพิทยา

14

ครูธัญญาภรณ์  สมบัติ

1000

ครูร.ร.ท่าโพธิ์ศรีพิทยา

15

ครูตรีธนา   ฐิตะสาร

1000

ครูร.ร.ท่าโพธิ์ศรีพิทยา

16

ครูสุวิมล   มิ่งมูล

1000

ครูร.ร.ท่าโพธิ์ศรีพิทยา

17

ครูคำตัน   จันทร์จริง

1000

ครูร.ร.ท่าโพธิ์ศรีพิทยา

18

ครูพร   พุดพันธ์

1000

ครูร.ร.ท่าโพธิ์ศรีพิทยา

19

ครูฐนันดร

1000

ครูร.ร.ท่าโพธิ์ศรีพิทยา

20

ครูรติกร  จันทป

1000

ครูร.ร.ท่าโพธิ์ศรีพิทยา

รวม

20,400

 

 

สรุปยอดการขอรับบริจาคจากบุคคลหรือหน่วยงานอื่นเพื่อสร้างโรงอาหาร โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา  ตำบลท่าโพธิ์ศรี อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต29

รับมอบ  วันที่ 19-30 ธันวาคม 2555   โดย ผู้อำนวยการ เชาวลิต  ขัมภรัตน์

---------------------------------------------------------------------------------

ที่

ชื่อ-สกุล/หน่วยงาน

จำนวนเงิน

หมายเหตุ

ผู้ตรวจนับ

21

ครูพรรทิพา   วงศ์จันทร์

1000

ครูร.ร.ท่าโพธิ์ศรีพิทยา

22

ครูนันทิดา   บุญตา

1000

ครูร.ร.ท่าโพธิ์ศรีพิทยา

23

ครูรัชณีกร   ทาสมบูรณ์

1000

ครูร.ร.ท่าโพธิ์ศรีพิทยา

24

ครูทวีศักดิ์  เรียบร้อย

1000

ครูร.ร.ท่าโพธิ์ศรีพิทยา

25

ครูอรวรรณ   บุษดี

1000

ครูร.ร.ท่าโพธิ์ศรีพิทยา

26

ครูวราภรณ์   ช่างถม

1000

ครูร.ร.ท่าโพธิ์ศรีพิทยา

27

ครูรพีพร  บุบผาชาติ

1000

ครูร.ร.ท่าโพธิ์ศรีพิทยา

28

ครูมนัญชยา   หาระชัย

1000

ครูร.ร.ท่าโพธิ์ศรีพิทยา

29

ครูนารี   สิงห์คง

1000

ครูร.ร.ท่าโพธิ์ศรีพิทยา

30

ครูธนิตา   บรรโล

500

ครู

31

คุณฐิตติรัตน์  พาราศี

300

ครู

32

ครูณัฐธิยา  ยาพลัง

1000

ครูร.ร.ท่าโพธิ์ศรีพิทยา

33

ครูพิสมัย   ปุรินันต์

1000

ครูร.ร.ท่าโพธิ์ศรีพิทยา

34

ครูชนม์สิตา  มุกดาหาร

1000

ครูร.ร.ท่าโพธิ์ศรีพิทยา

35

ครูกนกอร   พันธ์ไพโรจน์

1000

ครูร.ร.ท่าโพธิ์ศรีพิทยา

36

นายนิวาส  สมคะเน

1000

ผจก.สวัสดิการเครือข่ายฯ

37

ผอ.กอบสมุทร  สีดา

1000

ร.ร.บ้านกวางดีด

38

ที่ว่าการ อ.เดชอุดม

1000

39

ร.ร.นาส่วงวิทยา

2000

40

ร.ร.วารีอุดม

1000

รวม

19,800

 

 

สรุปยอดการขอรับบริจาคจากบุคคลหรือหน่วยงานอื่นเพื่อสร้างโรงอาหาร โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา  ตำบลท่าโพธิ์ศรี อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต29

รับมอบ  วันที่ 19-30 ธันวาคม 2555   โดย ผู้อำนวยการ เชาวลิต  ขัมภรัตน์

---------------------------------------------------------------------------------

ที่

ชื่อ-สกุล/หน่วยงาน

จำนวนเงิน

หมายเหตุ

ผู้ตรวจนับ

41

คุณคมสัน   ปัสสา

1000

ร้านสันติสุขโรงทอง 2

42

ธนาคารออมสินเดชอุดม

1000

43

ร.ร.สมสะอาด-สวนฝ้าย

1000

44

ผู้ปกครองคุณชไมพร  อินทร์พิมพ์

160

45

คุณพ่อบุญเลี้ยง

500

รับถมที่

46

คุณธนภรณ์  มณีภาค

1000

47

คุณวรชัย  ศรีบุญเรือง

100

48

ครูกลีบแก้ว  วงศ์สุวรรณ

500

อดีตครูร.ร.บ้านท่าโพธิ์ศรี

49

คุณวิไลวรรณ  กัณหารินทร์

1000

ศิษย์เก่ารุ่น 47

50

ผจก.ร้าน พรชัย

1000

51

ร้านวารินนพรัตน์

2000

52

ร้านวัฒนาแอร์

500

53

รวม

9760

54

55

รวมทั้งหมด

49,960

56

57

58

59

60

สรุปยอดการขอรับบริจาคจากศิษย์เก่าและการจัดงานคืนสู่เหย้า “เขียว-ขาว  เรารักกัน” เพื่อสร้างโรงอาหาร โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา  ตำบลท่าโพธิ์ศรี อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  สังกัด  สพม. 29

รับมอบ  วันที่ 30 ธันวาคม 2555   โดย ผู้อำนวยการ เชาวลิต  ขัมภรัตน์

---------------------------------------------------------------------------------

ที่

ชื่อ-สกุล/หน่วยงาน

จำนวนเงิน

หมายเหตุ

ผู้ตรวจนับ

1

ศิษย์เก่า-ครูเก่ารุ่นบุกเบิก

2,030

2

ศิษย์เก่า ปี 42

3,376

3

กล่องรับบริจาค

1,427

4

ศิษย์เก่าปี51และ53

1,050

5

ศิษย์เก่าปี 47

5,110

6

ศิษย์ปัจจุบัน55

307

7

ศิษย์เก่าปี45

3,245

8

ศิษย์เก่าปี 49

1,640

9

ศิษย์เก่าปี 43

3,570

10

ศิษย์เก่าปี 44 และ 52

1,425

11

ศิษย์เก่าปี 48

1,950

12

จำหน่ายพวงมาลัย-ดอกไม้

3,075

13

รับบริจาคจากทีมงานบ้านเพลงวงศกร

10,000

14

การจำหน่ายเสื้อที่ระลึก

6,840

15

การจำหน่ายโต๊ะ121โต๊ะ x300

34,900

16

รับบริจาคจากต้นเงินใหญ่

910

17

18

19

20

รวมทั้งหมด

80,855

 

 

 

 

 

 

 

 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางพรรณทิพา  สุตาสุข
รองผู้อำนวยการโรงเรียน


รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นางวราภรณ์  ช่างถม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน