พิมพ์
เขียนโดย รัชณีกร ทาสมบูรณ์   

...ดูรายชื่อศิษย์เก่าแต่ละรุ่นที่มาร่วมงาน"คืนสู่เหย้า เขียว-ขาว" ในปี 2554...